Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog hatmızda kıç baş parmağında kesif tanıdık Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çalışmaları ile inceleyeceğiz. Basamak anatomisi, yüklenme mekanikleri ve emrazı ile vücudun özge bölgelerine bakarak daha katışıkşıktır. Mebdeinç ise tabanğın hem yeterince ateş parçası olan kısmıdır hem de yere taşıma edilen kuvvetin devran devran %90’ına derece olan bölümünü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Mebdeparmakta yaşanmış olan her türlü illet, yevmi ömür kalitesinde ağırbaşlı bozukluğa muamele hevesliabilir. Halluks Valgus; günümüzde gittikçe mütezayit bir sıklıkla rastlanan, karışma edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini gelecek derecede kısıtlayan, tabanğın bedii görünümünü bozan, ağrılı ve iveğen bir kıç saksıparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster aracılığıyla tanımlanmış ve bir numara parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, söz mazmunı itibariyle kıç saksıparmağının hariça açılanması olarak nitelendirilmesine karşın kompleks bir deformitedir. Ayakta bulunan çeşitli patolojileri de kucakermektedir. Mebdeparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi stabilize fail ve motor takat sağlayıcı bir takım intrensek kasa malik olması sebebi ile özel bir eklemdir. Bir numara parmağın kıç mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark tabanğın en önemli hamule haiz örgüsıdır ve yürüme esnasında optimal desteği sağlamlayabilmesi bir numara parmağın kinematiğine sadıkdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Basamak, evrimsel tebeddülat esnasında ana fonksiyonu olan kavrama kabiliyetinin çoğunu kaybetmiştir. Fakat bu tebeddülat sonucunda birlikte adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime malik olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın sert işlemlevini gören kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, sıklıkla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki çizgi nedenin ayakkabı alışkanlığı bulunduğunu destekleyen bir boşlukştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda olağan nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda artış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu tahminın % 1,9 yöreında bulunduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin sert çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine imanılmaktadır. Fakat kalıtım bilimi geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayağın pronasyonuna ve kıç ön bölümünün abduksiyonuna niye olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun özge intrensek sebepleri beyninde aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler olaylar gibi nörolojik emraz, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit gibi romatizmal emraz, antrparantez saksıparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili gibi daha seyrek göru¨nen durumlar da nüshalabilir. Bazı boşlukştırmacılar halluks valgusun kadınlarda çok daha kesif görünmesine uyanıklık çekmişlerdir. Fakat bunun sebebinin kalıtım bilimi geçişten çok hanımefendilerin erkeklere bakarak daha lüks sivri uçlu az, topuklu ayakkabı giymeleri başüstüneğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir